Om Parebo | Certifierade | Utbildningar | Sorteringsregler | ISPM 15 | Medlemmar | Stadgar | Styrelse | Aktuellt | Länkar | Kontakt

Utbildningar

Preliminär Kursplan

Bedömning av Lastpallar EUR enligt ”Sorteringsregler för EUR-lastpallar” som gäller fr o m 2010-01-01.

  Tidsåtgång
Inledning 1 tim
- EUR-pallens tillkomst – kort historik  
- UIC – EPAL – GreenCargo – DNV  
- Värmebehandling enl ISPM 15 – IPPC-märkning  
- Pallöverföringssystemet (PÖS) – genomgång av gällande regler  
- Licensierade nytillverkare respektive reparatörer av EUR-lastpallar  
- Information om PAREBO  
   
Sorteringsreglerna för EUR-lastpallar 2 tim
- Genomgång av reglerna i sin helhet  
-

-     Särskild genomgång av avsnittet ”Kontroll och sortering”, frågor och svar

 
   
Praktisk tillämpning 4 tim
- Bedömning av ett antal  EUR-pallar av varierande kvalitet  
- Genomgång av resultat – utvärdering  
   

 

 
 
 
 
PAREBO | Sågverksgatan 22, 652 21 Karlstad | 054-216690 | info@parebo.se