Om Parebo | Certifierade | Utbildningar | Sorteringsregler | ISPM 15 | Medlemmar | Stadgar | Styrelse | Aktuellt | Länkar | Kontakt

ISPM 15
> Värmebehandling av lastpallar enligt ISPM 15

Allt fler länder kräver att lastpallar som förs in i landet ska vara värme- behandlade enligt FAO:s standard ISPM 15. FAO är FN:s organ för livsmedels- och jordbruksfrågor. Avsikten med kraven är att förhindra spridning av skadeinsekter som asiatisk långhorning och tallvedsnematod.

Standarden kräver att virket under behandlingen ska ha en temperatur av minst 56 grader i kärnan under minst 30 minuter. Uppvärmningen tar död på eventuella skadeinsekter. Efter behandlingen stämplas pallen med godkänd märkning enligt
ISPM 15.

Flera av Parebos medlemmar är certifierade av Jordbruksverket för tillverkning av lastpallar som uppfyller kraven enligt ISPM 15. Ett flertal medlemmar har även värmekammare för värmebehandling av begagnade lastpallar.

Mer information om vilka medlemmar som tillverkar godkänt träemballage och som har godkända värmekammare för värmebehandling enligt ISPM 15 hittar ni under Medlemmar.
 

 

> ISPM 15 Märkning
Märkningen skall uppfylla följande krav
   
- Vara väl synlig
- Placerad på två motstående sidor av emballaget
- Vara permanent och inte kunna flyttas
- Vara tydligt läsbar
- Färgerna rött och orange får ej användas då de är reserverade för farligt gods.
 
Reparation av ISPM 15 märkta pallar
Vid reparation av ISPM 15 märkta pallar gäller enligt den reviderade ISPM 15 standarden följande:
   
1 Ersättningsvirket ska vara behandlat och märkt och gammal märkning vara kvar och fullt läsbar. Cirka 1/3 av emballagedelarna får bytas på detta sätt.

Är märkningen inte läsbar ska emballaget värmebehandlas och märkas om enligt punkt 2.
 
2 Äldre pallar som värmebehandlas på nytt ska märkas om och  gammal märkning tas bort eller målas över.
ISPM 15-stämpeln enligt figur 2 och 3 är Sveriges officiella märkning av internationellt godkänt träemballage.


Figur 2. Märkning av träemballage efter värmebehandling utan torkning.


Figur 3. Märkning av träemballage som tillverkats av virke som är värmebehandlat i samband med torkning.

 

Framtiden – Krav på ISPM 15 inom EU på sikt


EU-kommissionen har informerat om att de kommer att inleda arbetet med att införa krav på ISPM 15 för träemballage inom hela EU. Detta är det enda sättet att långsiktigt garantera att träemballage inte sprider skadegörare inom EU och till andra länder.

Jordbruksverket har tagit fram en film som handlar om märkning av träemballage enligt ISPM 15. Du hittar filmen och ytterligare information här: Märka träemballage enligt ISPM15
 
 
 
 
PAREBO | Sågverksgatan 22, 652 21 Karlstad | 054-216690 | info@parebo.se