Om Parebo | Certifierade | Utbildningar | Sorteringsregler | ISPM 15 | Medlemmar | Stadgar | Styrelse | Aktuellt | Länkar | Kontakt

Stadgar
Här till höger finner du en länk till våra stadgar. Filen är ett scannat original och sparat i PDF-format. För att ta del av detta dokument måste du ha Adobe Reader installerad i din dator.

Här kan du hämta Adobe Reader om du saknar detta program
(länk till www.adobe.se)
 


Parebo stadgar
 

 
 
 
 
PAREBO | Sågverksgatan 22, 652 21 Karlstad | 054-216690 | info@parebo.se