Om Parebo | Certifierade | Utbildningar | Sorteringsregler | ISPM 15 | Medlemmar | Stadgar | Styrelse | Aktuellt | Länkar | Kontakt

Certifierade

Samtliga medlemmar i Parebo är certifierade av Det Norske Veritas (DNV) för reparation av EUR-pall. I certifieringen ingår att vi får oanmälda besök av DNV där det kontrolleras att reparation av EUR-pall utförs på ett korrekt sätt.

Våra medlemmar är specialister på att sortera och reparera lastpallar. Många medlemmar har varit verksamma 20-30 år i branschen vilket borgar för en gedigen kunskap.

Att EUR-pallen genomgår en noggrann sortering och vid behov reparation är viktigt för att pallen skall fungera problemfritt i godshantering och för att minska risken för olyckor.

Vi utbildar även personal från olika företag i att bedöma kvalitén och sortera lastpallar.

 
www.detnorskeveritas.se

 
 
 
 
PAREBO | Sågverksgatan 22, 652 21 Karlstad | 054-216690 | info@parebo.se