Om Parebo | Certifierade | Utbildningar | Sorteringsregler | ISPM 15 | Medlemmar | Stadgar | Styrelse | Aktuellt | Länkar | Kontakt

Sorteringsregler
> Sorteringregler för EUR-lastpallar
Detta material hjälper dig att känna igen vilka lastpallar som får användas och vilka som bör sorteras bort. Vid bedömningen av EUR-pallar måste godsavsändare/godsmottagare ta ställning till om pallen är godkänd, ska repareras eller kasseras.

Läs igenom informationen. Om du ändå är tveksam om vad som gäller i en viss situation – ta alltid det säkra före det osäkra. Du är också välkommen att kontakta Det Norske Veritas. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

EUR-pallar får bara tillverkas, repareras och märkas av företag som är licensierade för detta. EUR-pallar ska vara tillverkade enligt kraven i UIC Code 435-2. Reparationer ska utföras enligt kraven i UIC Code 435-4.

Gäller från och med 2010-11-01

 

> Märkning av nytillverkad EUR-lastpall
Till höger framgår märkningen på en nytillverkad EUR-lastpall med Green Cargo som tillståndsgivande järnvägsbolag.

• EUR-pallar från Sverige är alltid märkta på båda långsidornas tre klossar.

• Den vänstra klossen är antingen märkt med tillståndsgivande järnvägsbolags namn/logotype (t.ex. Green Cargo), eller med namn och logotype på godkänd pallorganisation (t.ex. EPAL).

• Mittklossen är alltid märkt med palltillverkarens identitetsnummer, tillverkningsår och tillverkningsmånad. Utöver denna märkning kan t.ex. IPPC-märkning förekomma.
 

• Den högra klossen ska alltid vara märkt med det registrerade varumärket EUR.

• EUR-pallar från andra länder har oftast bara palltillverkarens identitetsnummer och månadsangivelse angiven på mittklossen.
 

> Märkning av reparerade EUR-lastpallar
Till höger framgår märkningen på en reparerad EUR-lastpall med Green Cargo som tillståndsgivande järnvägsbolag.

EUR-märket samt Green Cargo-märket är registrerade varumärken och skyddade enligt lag. Endast företag med gällande licens har rätt att använda dessa märkningar. 

Om vänster kloss byts vid reparationen, märks den med:

Om mittklossen byts vid reparationen, märks den med:

Om höger kloss byts vid reparationen, märks den med:

> Kontroll och sortering
Det är viktigt att pallar kontrolleras fortlöpande av användarna. Bäst är om alla pallsidor kan kontrolleras. Skadade pallar ska repareras till en godkänd nivå, eller så ska EUR-märket på högerklossen målas över med täckande och beständig färg. Alternativt ska pallen förstöras.

Pallen ska ha en identifierbar märkning där det framgår att det är en EUR-pall och under vilket järnvägsbolag den är producerad. Märkning på mittkloss är antingen tillverkningsnummer, reparatörsnummer, ISPM 15 eller EPAL-stift.

Virket får vara vädergrånat, om det inte påverkar pallens hållfasthet.

En pall som uppenbart är förfalskad är inte godkänd.
 

   
> Här finns mer information om EUR-lastpallar
Mer information om EUR-lastpallar hittar du på www.detnorskeveritas.se Här finns också förteckningar över licensierade företag.

Innehållet på denna sida har utarbetats av Det Norske Veritas i samarbete med representanter från PAREBO, Bring Frigo AB,
DB Schenker AB, DHL Freight AB, Green Cargo AB, DSV Road AB, SDH och DLF.

Tryckning och distribution ombesörjs av TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.
 
Det Norske Veritas TYA SIS, Swedish Standards Institute
Box 6046, 171 06 Solna Box 1826, 171 26 Solna 118 80 Stockholm
Tel: 08-587 940 00 Tel: 08-734 52 00 Tel: 08-555 520 00
Fax: 08-651 70 43 Fax: 08-735 52 02 Fax: 08-555 520 01
Epost: ppc.sweden@dnv.com Epost: info@tya.se Epost: info@sis.se
www.detnorskeveritas.se www.tya.se www.sis.se
     
PAREBO
Licensierade Pallreparatörers Branschorganisation
Box 149, 438 23 Landvetter
Tel: 031-91 97 00
Epost: info@parebo.se
www.parebo.se
     
Klicka här för att hämta hem originaldokument i PDF-format.    

           

     
 
 
 
 
PAREBO | Sågverksgatan 22, 652 21 Karlstad | 054-216690 | info@parebo.se | info@parebo.se