Om Parebo | Certifierade | Utbildningar | Sorteringsregler | ISPM 15 | Medlemmar | Stadgar | Styrelse | Aktuellt | Länkar | Kontakt

Om Parebo
Välkommen till Parebo

Parebo är en förkortning för licensierade Pallreparatörers Branschorganisation. Organisationen bildades i april 2009. Parebos medlemmar innehar licens för att reparera EUR-pallar.

Syftet med branschorganisationen är att arbeta för att kvalitén på EUR-pallen upprätthålls och att verka för kompetenshöjande åtgärder bland så väl egna medlemmar som användare av EUR-pall.

Parebo är även referensorgan gällande regelverk för reparation och sortering av EUR-pallar.

 

 

 
 
 
 

PAREBO | Sågverksgatan 22, 652 21 Karlstad | 054-216690 | info@parebo.se